ladda ned.png

BKK utför K-projektering av enbostadshus och flerbostadshus samt bistår med kontrollansvar för professionella och privata beställare.