ladda ned.png

Svensk husbyggnads- och anläggningsteknik

Byggkvalitetskonsulten utför K-projektering för enbostadshus, flerbostadshus och industrilokaler men erbjuder även projektering och kontrollansvar för dig som planerar utföra en mindre om- eller tillbyggnation.